Forex Trading Library

Poziom FE100 na wykresie EURUSD

0 98

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od trendu horyzontalnego. Byliśmy wtedy świadkami zmiennej przewagi rynkowej obu stron. Dopiero w drugim tygodniu czerwca zarysował się wyraźny ruch spadkowy.

EURUSD H4

Obecny scenariusz na wykresie głównej pary walutowej odnosi się do mierzenia FE100. Mamy tutaj przykład dość szerokiej korekty spadkowej. Rozpiętość tej korekty posłużyła nam do wyznaczenia najbliższego oporu. Jest to poziom cenowy po kursie 1,0800. Okrągła wartość z pewnością stanowi tutaj dodatkową wartość psychologiczną.

Leave A Reply

Your email address will not be published.