Forex Trading Library

Jak silna jest podaż na GOLD?

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wzrostowego podbicia. Tym samym notowania złota osiągnęły lokalne high po kursie 2369 USD.

GOLD H1

Obecny schemat bazuje na swingu spadkowym, na którym rozkładamy siatkę Fibonacciego. Uwagę skupiamy na mierzeniu 50% gdzie znajduje się bieżący opór. Jest to poziom odnoszący się do wyceny 2331 USD. Pierwsze podejście miało miejsce podczas czwartkowej sesji amerykańskiej. Patrząc na zachowanie kursu, możemy być dzisiaj świadkami retestu wyznaczonego scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.