Forex Trading Library

Jak duże będzie podbicie na EURUSD?

0 73

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 90 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wyznaczenia wierzchołka cenowego po kursie 1,0761. Po tym fakcie rynek obrał kierunek południowy. Kurs głównej pary walutowej poruszał się jednak w dość mało zorganizowany sposób.

EURUSD M30

Podczas piątkowej sesji europejskiej, notowania osiągnęły dołek, który stanowi podstawę dla mierzenia Fibonacciego. Obecnie kurs testuje połowę zniesienia wcześniejszego swingu spadkowego. Warto zwrócić uwagę na najbliższe formacje świecowe, jakie będę budowane na tym obszarze technicznym. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0716.

Leave A Reply

Your email address will not be published.