Forex Trading Library

EURUSD pomiędzy technicznymi strefami

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytów cenowych, które miały miejsce na otwarciu nowego miesiąca. Po tym fakcie pojawiło się dynamiczne tąpnięcie na południe, a USD wyraźnie zyskał na wartości.

EURUSD H1

Spadki na głównej parze walutowej wyhamowały. Na wykresie zarysowały się dwie techniczne strefy. Jest to poziom wsparcia na szerokim mierzeniu 61,8% po kursie 1,0721. Z kolei górne ograniczenie wyznacza nam mierzenie FE100. Odnosimy się tam do wyceny 1,0767.

Leave A Reply

Your email address will not be published.