Forex Trading Library

Połowa swingu na GBPUSD 08-05-2024

0 92

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 335 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia kwietniowego minimum. Był to zarazem moment, w którym GBPUSD osiągnął również tegoroczny dołek.


GBPUSD H4

Ostatnie dwa tygodnie były okresem rosnącej wartości brytyjskiego funta. Obecnie dotarliśmy do momentu, w którym część wzrostów jest znoszona. Na horyzoncie pojawia się strefa popytowa, która oparta jest na mierzeniu 50%. Mamy tutaj poziom wsparcia po kursie 1,2466.

Leave A Reply

Your email address will not be published.