Forex Trading Library

Majowe spadki na EURUSD

0 37

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 130 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z początkiem kolejnego swingu wzrostowego na głównej parze walutowej. Od mniej więcej połowy kwietnia europejska waluta dominuje nad amerykańskim dolarem.

EURUSD H1

Ostatnie sesje upływają pod znakiem transferu kapitału do USD. Na horyzoncie pojawia się techniczny poziom wsparcia, który odnosi się do mierzenia 50%. Mamy tu jednak wyraźną biegunowość, która jest kluczowa dla wiarygodności tej strefy popytowej. Wskazany scenariusz wyznacza nam kurs 1,0809.

Leave A Reply

Your email address will not be published.