Forex Trading Library

USDJPY pomiędzy technicznymi poziomami

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 830 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego i następującej po nim szerokiej fali wzrostowej. Jest to okres niemal dwóch ostatnich miesięcy.

USDJPY H4

Obecny szczyt wyznaczony został nieco poniżej bariery podażowej z szerokiego interwału czasowego. Jest to poziom oporu na wysokości zewnętrznego współczynnika Fibonacciego 127,2%. Odnosimy się tutaj do wyceny 155,05. W ujęciu bardziej lokalnym mamy przygotowany scenariusz korekcyjny. Poziom wparcia opiera się tutaj na mierzeniu FE100 po cenie 153,20.

Leave A Reply

Your email address will not be published.