Forex Trading Library

Realizacja zysków na DAXie

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1200 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Notowania DAX w ramach tej ekspansji na północ przekraczają nawet barierę 18500 punktów.

DAX H4

Obecna sytuacja zaczyna wzbudzać spore wątpliwości odnośnie zaangażowania kupujących. Na wielu indeksach giełdowych pojawiają się głębokie korekty. Na niemieckim DAXie odnosimy się do strefy popytowej 17910 punktów. Utrzymanie tego poziomu powinno gwarantować dalsze wzrosty. Jednak wyjściem dołem może napędzić skalę wyprzedaży.

Leave A Reply

Your email address will not be published.