Forex Trading Library

Połowa swingu na EURUSD 04-04-2024

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od panującej tendencji wzrostowej. Z początkiem marca notowania wyznaczyły wierzchołek cenowy, który pozostaje najwyższą wyceną od początku stycznia.

EURUSD H4

Obecna sytuacja bazuje na swingu spadkowym. Na jego rozpiętości rozkładamy siatkę mierzeń, która wskazuje nam potencjalne poziomy zwrotne. Obecnie celujemy w mierzenie 50%. Jest to strefa podażowa po kursie 1,0852. Z uwagi na bliską odległość względem bieżącego kursu, jest to schemat zdecydowanie na dzisiejszą sesję czwartkową.

Leave A Reply

Your email address will not be published.