Forex Trading Library

Presja wzrostowa na GOLD

0 119

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania złota ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 135 dolarów.

Kluczowym elementem lewej strony wykresu jest fala spadkowa. Na jej podstawie rozkładamy siatkę Fibonacciego, która posłuży do wyznaczenia bieżącego scenariusza technicznego.

GOLD H4

Wczorajsza sesja to ponownie silne wzrosty na rynku złota. Notowania z impetem przekroczyły okrągłą barierę 2100 dolarów za uncję złota. Obecnie rynek mocno testuje pułap zewnętrznego mierzenia 161,8% po cenie 2116 dolarów za uncję. Należy jednak być bardzo ostrożnym, ponieważ presja ze strony kupujących jest w zdecydowanej przewadze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.