Forex Trading Library

Głębokie mierzenia na GBPUSD

0 94

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 375 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,2518. Przez większość lutego na wykresie obserwowaliśmy łagodne wzrosty. Tempo przyspieszyło wraz z początkiem marca, a rynek wyznaczył dynamiczny wierzchołek.

GBPUSD H4

Ostatnie sesje to wyraźny trend spadkowy. Notowania testują już głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo. Mamy tam poziom popytowy po kursie 1,2598. Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania, aby rozważyć ewentualne odwrócenie pozycji na długą.

Leave A Reply

Your email address will not be published.