Forex Trading Library

Dwa poziomy na DAXie

0 100

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 650 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Tak naprawdę wzrosty te bez większej korekty budowane są od połowy stycznia bieżącego roku. Przez te kilka tygodni kurs wzrósł o mniej więcej 1900 punktów.

DAX H4

Biorąc pod uwagę dominację kupujących, szukamy schematów, które pozwoliłyby podłączyć się do tego trendu. W tym celu rozkładamy dwa mierzenia FE100. Pierwszy z poziomu wsparcia wypada po kursie 18100 punktów. Druga strefa to pułap w strefie ZZB po cenie 18010 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.