Forex Trading Library

Złoto w korekcie spadkowej

0 153

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dynamicznej korekty spadkowej. Wtedy to kurs złota przebił dołem psychologiczną barierę 2000 dolarów za uncję.

GOLD H1

W bieżącym tygodniu jesteśmy świadkami przewagi kupujących na rynku metali szlachetnych. Cena złota z impetem wraca ponad 2000 USD. Zaksięgowana została też szeroka strefa podażowa na wysokości mierzenia 61,8% fibo. Obecna korekta zbliża się do poziomu wsparcia, który został oznaczony kolorem zielonym. Mamy tam wsparcie po kursie 2015 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.