Forex Trading Library

Potwierdzony sygnał na USDJPY

0 75

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 860 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 140,25. Po tym fakcie kapitał w znacznym stopniu powędrował w kierunku amerykańskiego dolara. Sytuacja ta miała miejsce nie tylko w konfrontacji z japońskim jenem, ale również wieloma innymi walutami.

USDJPY H4

Obecna sytuacja opiera się na górnym ograniczeniu, które wypada w okolicy 148,65. notowania powoli generowały lokalne sygnały spadkowe, a świeca z sesji amerykańskiej stanowi solidne potwierdzenie tych przesłanek. Maksymalnym targetem dla sprzedających jest zielona strefa popytowa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.