Forex Trading Library

Potrójny opór na GOLD

0 76

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wzrostowego podbicia notowań. Wtedy to rynek ukształtował wierzchołek cenowy w okolicy 2065 dolarów za uncję.

GOLD H4

Przez cały luty obserwujemy wyprzedaż na rynku złota. Widoczne low osiągnięte zostało w połowie bieżącego tygodnia. Po tym fakcie obserwujemy wzrostowe podbicie. Targetem jest strefa mierzenia 38,2% fibo. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj współczynnik FE100 oraz wyraźna biegunowość obszaru. Odnosimy się tutaj do wyceny 2015 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.