Forex Trading Library

Głębokie wsparcie na GBPUSD

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Kluczowym elementem na lewej stronie wykresu jest dołek z początku października. Od tego momentu notowania zaczęły dynamicznie rosnąć i wyznaczyły szeroką korektę w trendzie średnioterminowym.

GBPUSD H4

Bieżący schemat opiera się na głębokich mierzeniach Fibonacciego. Mamy tutaj do dyspozycji pierwszy ze współczynników, który dotyczy współrzędnych 78,6%. Wyznaczony obszar popytowy odnosi się do okrągłej wyceny 1,2100. Tam też będzie upatrywać potwierdzenia na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.