Forex Trading Library

Lokalna korekta na GOLD

0 18

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego w okolicy okrągłej bariery 2000 dolarów za uncję złota. Kolejne cztery tygodnie upłynęły pod znakiem wyraźnej wyprzedaży. Tym samym ceny spadły poniżej 1900 dolarów za uncję.

GOLD H4

Ostatnie dwa tygodnie to okres odbicia na rynku metali szlachetnych. Cena złota osiągnęła pułap mierzenia Fibonacciego 61,8% po kursie 1950 dolarów za uncję. Jest to obecna bariera podażowa. Dolne ograniczenie stanowi mierzenie FE100, która aktualne wsparcie wyznacza na poziomie 1933 dolary za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.