Forex Trading Library

Czy to już dołek na GBPUSD?

0 63

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Widoczne minimum pojawia się podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej i sięga poniżej bariery 1,2500.

GBPUSD H1

Obecnie notowania próbują odreagowywać. Target dla kupujących możemy wyznaczyć za pomocą mierzenia FE100 oraz 38,2 fibo. Scenariusz techniczny opiera się na poziomie cenowym po kursie 1,2545. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj wyraźna biegunowość tego obszaru. Konieczne będą też podażowe formacje świecowe w wyznaczonym obszarze podażowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.