Forex Trading Library

Realizacja zysków na niemieckim indeksie

0 9

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na ostatnich kilku sesjach giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 830 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka, który stanowi jednocześnie historyczne maksimum na niemieckim indeksie. Były to wyceny przekraczające pułap cenowy 16500 punktów.

DAX H1

Bieżąca sytuacja nieco się zawęża. Nasz układ techniczny, który stanowi poziom wsparcia, opiera się na mierzeniu korekcyjny. Kurs DAX-a jest coraz bliżej wypełnienia zielonego wsparcia o cenie 15905 punktów. Oznak potwierdzających będziemy szukać na formacjach świecowych z interwału M30 oraz H1.

Leave A Reply

Your email address will not be published.