Forex Trading Library

Najbliższa podaż na EURUSD

0 19

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka w trwającym trendzie spadkowym. Było to więc zakończenie jednej z korekt wzrostowych na tym rynku.

EURUSD M30

W środowe popołudnie osiągnięte zostało lokalne low. Notowania zbliżyły się do okrągłej bariery cenowej 1,0800. Następnie pojawiło się odreagowanie, które na celowniku ma pułap współczynnika Fibonacciego 38,2%. Stanowi to aktualną strefę podażową dla notowań i odnosi się do wyceny 1,0845.

Leave A Reply

Your email address will not be published.