Forex Trading Library

Techniczny obszar na USDPLN

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,2600. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym w drugiej połowie lutego notowania ukształtowały widoczne high po okrągłym kursie 5,0000.

 

USDPLN H4

W połowie marca kurs USDPLN osiąga strefę popytową na wysokości współczynnika Fibonacciego 61,8%. Jest to techniczny obszar, z którego warto rozważyć długie pozycje na tej parze walutowej. Automatyczny poziom zabezpieczenia dla takiego zagrania wypada poniżej pierwszego dołka.

Leave A Reply

Your email address will not be published.