Forex Trading Library

Kanał cenowy na USDPLN

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,2600. Po tym fakcie kapitał popłynął do amerykańskiego dolara. Widoczny wierzchołek został wyznaczony w połowie lutego.

USDPLN H4

W ostatnim czasie zarysowujemy przedział wahań określony widocznymi liniami. W środowe popołudnie kurs reaguje na górną barierę ograniczenia w okolicy 4,4500. Poziom wsparcia dla notowań odnosi się do współczynnika Fibonacciego 61,8% po cenie 4,3520. Istotne jest oczywiście dolne ograniczenie kanału, które może stanowić wsparcie w ramach wzmocnienia strefy popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.