Forex Trading Library

Głębokie poziomy na EURUSD

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0530. Ostatnie dwie sesje lutego okazały się jednak wyjątkowo pozytywne dla wyceny głównej pary walutowej, a tym samym europejskiej waluty.

EURUSD H1

Korekta spadkowa na głównej parze walutowej przedłuża się. Na horyzoncie pojawiają się głębokie mierzenia wewnętrzne. Głównym targetem jest współczynnik 78,6% fibo po kursie 1,0565. Potwierdzeniem dla wyznaczonego oporu jest reakcja z środowej sesji azjatyckiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.