Forex Trading Library

Trend spadkowy na EURUSD

0 97

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0790. Po tym fakcie notowania zaliczyły dynamicznych ruch spadkowy. Był to okres czwartkowej sesji amerykańskiej.

EURUSD M15

Obecny scenariusz odnosi się do korekty wzrostowej. Stroną dominująca są sprzedający, dlatego próbujemy podłączyć się do trendu spadkowego. Obecny opór odnosi się do poziomu cenowego 1,0727. Jest to poziom, który został wyznaczony z mierzenia FE100 oraz 38,2% fibo. W przypadku wybicia nowych dołków będziemy musieli nieco zaktualizować układ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.