Forex Trading Library

Szeroka korekta na USDPLN

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 8000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 5,0600. Kolejne tygodnie upływały pod znakiem dominacji polskiej waluty. USD sukcesywnie tracił na wartości w stosunku do koszyka walut rozwijających się.

USDPLN D1

Początek lutego to okres kiedy na wykresie pojawiło się średnioterminowe minimum. Notowania wyznaczyły dołek po cenie 4,2600. Od tego momentu pojawiła się dość dynamiczna korekta wzrostowa. Kurs obecnie zbliża się do strefy podażowej 4,5000. Warto zwrócic uwagę na ewentualne reakcje na formacjach świecowych z perspektywy interwału H4 oraz D1.

Leave A Reply

Your email address will not be published.