Forex Trading Library

Strefa oporu utrzymana

0 47

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 360 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2270. Po tym fakcie notowania obrały kierunek spadkowy. Widoczne low odnosi się do sesji amerykańskiej na zamknięcie ubiegłego tygodnia.

GBPUSD H1

Obecnie kurs GBPUSD wyraźnie zaksięgował poziom mierzenia 61,8% fibo. Otrzymujemy liczne potwierdzenia dla pozycji krótkich. Jednak z każdym kolejnym podejściem prawdopodobieństwo utrzymania strefy będzie malało. Należy więc ostrożnie zarządzać zabezpieczeniem w postaci SL. Przy precyzyjnym wejście można uzyskać atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka.

Leave A Reply

Your email address will not be published.