Forex Trading Library

Korekta wzrostowa na USDPLN

0 86

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 5,0600. Od tego momentu na wykresie zaczął kształtować się nowy trend. Czwarty kwartał 2022 roku okazał się wyjątkowo pozytywny dla wyceny amerykańskiej waluty w stosunku do PLN-a.

USDPLN D1

Ostatnie 3-4 sesje przynoszą dynamiczne odreagowanie na północ. Notowania zbliżają się do strefy podażowej, która oparta jest na mierzeniu FE100. W tym przypadku wykorzystujemy pomiar największej dotychczas korekty wzrostowej w panującym trendzie spadkowym. Wyznaczony poziom oporu to kurs 4,5000.

Leave A Reply

Your email address will not be published.