Forex Trading Library

Lokalny trend boczny na EURUSD

0 92

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 140 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0730. Był to lokalny dołek wygenerowany podczas dynamicznych ruchów podczas sesji czwartkowej.

EURUSD M15

Obecnie zarysowuje się lokalny trend boczny. Rynek dwukrotnie potwierdza strefę górnego ograniczenia po cenie 1,0860. Poziom ten oparty jest na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 161,8%. Dolne ograniczenie i zarazem strefa popytowa wynika z mierzenia 38,2% fibo. Analizowana strefa odnosi się do kursu 1,0815. Patrząc na obowiązującą tendencję powinniśmy zobaczyć test dolnego ograniczenia jeszcze przed południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.