Forex Trading Library

Strefa kierunkowa na wykresie GBPUSD

0 107

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2450. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Tendencja ta utrzymywała się aż do wtorkowej sesji azjatyckiej. Wtedy to notowania ukształtowały dołek poniżej okrągłej bariery 1,2100.

GBPUSD M30

Od mniej więcej dwóch godzin budowana jest korekta wzrostowa. Target dla notowań stanowi pułap współczynnika Fibonacciego 38,2% po cenie 1,2225. Trzeba być jednak bardzo ostrożnym z zagrywaniem pozycji krótkich, ponieważ strefa to została już wcześniej kilkukrotnie przetestowana.

Leave A Reply

Your email address will not be published.