Forex Trading Library

Dwa scenariusze na otwarcie tygodnia

0 189

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się na maksimum z ubiegłego tygodnia. Widoczny wierzchołek wyznaczony został podczas czwartkowej sesji azjatyckiej. Po tym fakcie nastąpiło schłodzenie nastrojów na europejskiej walucie.

EURUSD M30

Obecnie mamy przygotowane dwa scenariusze techniczne. Pierwszy bazuje na korekcie pędzącej AB=CD, gdzie wyznaczamy najbliższy opór. Odnosimy się tutaj do strefy cenowej 1,0400. Poranne odreagowanie pozwala zakładać dość szybką realizację układu. W przypadku najbliższego wsparcia kurs powinien reagować na pułap mierzenia 50% z szerszej perspektywy czasowej. Jest to obszar cenowy 1,0335.

Leave A Reply

Your email address will not be published.