Forex Trading Library

Zakres wahań na USDJPY

0 128

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od strzału podażowego z poziomu cenowego 145,90. W przeciągu zaledwie pięciu godzin kurs wykonał ruch spadkowy o ponad 500 pipsów w dół. Możemy zaobserwować, że odreagowanie było rozgrywane również z dużym impetem.

USDJPY H1

Obecna zmienność wyraźnie wyhamowała. Rynek porusza się w kanale cenowym, który zawęża zakres do wahań. Linia dolnego ograniczenia jest coraz wyżej, a bieżący poziom odniesienia to kurs 144,60. Górne ograniczenie znajduje się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% po cenie 145,25.

Leave A Reply

Your email address will not be published.