Forex Trading Library

Poniedziałkowe wsparcie na S&P

0 186

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu S&P500 na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z przełomem września i października. Był to moment, w którym wycena S&P500 osiągnęła mniej więcej dwuletnie minima.

SP500 M30

Po odreagowaniu na początku miesiąca powoli już nie ma śladu. Notowania zaliczają ostatnio trzy spadkowe sesje. Sprowadza to kurs amerykańskiego indeksu na głębokie mierzenia wewnętrzne. Obecnie zwracam uwagę na współczynniku Fibonacciego 88,6% po kursie 3610 punktów. Stanowi to scenariusz techniczny na otwarciu nowego tygodnia handlowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.