Forex Trading Library

Konsolidacja na wykresie GOLD

0 535

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1615 dolarów za uncję złota. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować w kierunku metali szlachetnych. Tym samym wartość jednej uncji złota przekroczyła barierę 1700 dolarów.

GOLD H1

Obecnie zmienność na wykresie GOLD nieco spadła. Notowania poruszają się w dość wąskim zakresie cenowym. Górna bariera oparta jest na szerokim mierzeniu Fibonacciego 61,8% po kursie 1733 dolary za uncję złota. Strefa wsparcia i zarazem dolne ograniczenie wyznacza poziom ZZB po cenie 1701 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.