Forex Trading Library

Kluczowe ZZB na Ujku

0 295

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 900 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 139,40. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku japońskiego jena, a amerykański dolar tracił na większości rynków.

USDJPY H4

Obecnie zbliżamy się do silnej strefy podażowej, która bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom cenowy 135,90. Tam też uzyskujemy istotne potwierdzenie w postaci biegunowości obszaru. Tyczy się do dołka cenowego w drugiej połowie lipca. Optymalnym interwałem transakcyjnym dla tego scenariusza powinien być interwał 4-godzinowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.