Forex Trading Library

Schemat korekcyjny na GBPUSD

0 267

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2125. Po tym fakcie amerykański dolar znacznie zyskał na wartości. Widoczne spadki budowane były przez większość wtorkowej sesji europejskiej.

GBPUSD M30

Obecnie obserwujemy odreagowanie w kierunku północnym. Korekta jest naturalnym elementem dla panującego trendu spadkowego. Pierwszym targetem dla kupujących powinien być poziom mierzenia 38,2% fibo po kursie 1,1985. W przypadku osiągnięcia zakładanego high, decydującym elementem  na obszarze technicznym powinny być formacje świecowe w tym rejonie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.