Forex Trading Library

Szeroka bariera na USDJPY

0 278

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale miesięcznym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka z 2015 roku, który był najwyższym poziomem od kilkunastu lat. Wtedy to wycena pary walutowej USDJPY oscylowała w okolicy poziomu cenowego 126,00.

USDJPY M1

Szerokie rozstrzygnięcia na rynku USDJPY skłaniają do bliższej analizy tego właśnie scenariusza. W bieżącym tygodniu notowania wypełniają strefę cenową (133,00), która oparta jest na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Obiektywnym interwałem decyzyjnym powinien być tutaj interwał sesyjny. Tam też na tą chwilę nie widać żadnych oznak słabości kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.