Forex Trading Library

Nowe szczyty na USDPLN?

0 177

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni całego kończącego się miesiąca – czerwca. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych, które budowane były przez cały pierwszy tydzień czerwca. Większy popyt na USD pojawił się dopiero w drugim tygodniu i wtedy to rynek wygenerował kluczowe dla bieżącego scenariusza wzrosty.

USDPLN H4

Po ostatnich wierzchołka prowadzimy poglądowe górne ograniczenie. Jest to element, który może wskazać nam kierunek na dzisiejszą sesję. W przypadku wybicia górą rynek powinien kierować się minimum na poziom cenowy 4,5000. W grę wchodzi również czerwcowy szczyt, a więc 4,5400.

Leave A Reply

Your email address will not be published.