Forex Trading Library

Kontynuacja wysokiej zmienności na USDJPY

0 244

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 131,45. Po tym fakcie pojawiło się dynamiczne odreagowanie, które było zdecydowaną reakcją na wcześniejsze spadki. Widoczny wierzchołek pochodzi z początku dzisiejszej sesji azjatyckiej.

USDJPY M30

Spadki na USDJPY napędzają się wraz z otwarciem poniedziałkowej sesji europejskiej. Tym samym szukamy targetów dla tendencji spadkowej w postaci korekty dla prezentowanego swingu wzrostowego. Poziomem popytowy oparty jest na mierzeniu Fibonacciego 38,2% po cenie 133,90. Biorąc pod uwagę obecny trend na tej parze walutowej, wszelkie scenariusze podyktowane dla pozycji długich, mają zdecydowane większe prawdopodobieństwo zyskowności.

Leave A Reply

Your email address will not be published.