Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na wykresie USDJPY

0 274

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 650 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 126,40. Po tym fakcie rynek Ujka zaczął kontynuować szeroką tendencję wzrostową. Po ostatnich rosnących dołkach możemy poprowadzić linię trendu obrazującą dynamikę ruchu wzrostowego.

USDJPY H2

W szerokim ujęciu notowania osiągają barierę podażową na wysokości zewnętrznego mierzenia fibo 127,2%. Jest to pułap cenowy (133,20), który pochodzi z interwału tygodniowego. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na mierzenie FE100, które obrazuje rozpiętość największej korekty spadkowej w obecnym trendzie. Tym samym otrzymujemy poziom popytowy po cenie 131,95.

Leave A Reply

Your email address will not be published.