Forex Trading Library

Formacja podwójnego szczytu na USDJPY?

0 280

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 131,35. Po tym fakcie rynek obrał kierunek spadkowy i systematycznie wyznaczał nowe dołki. W drugiej połowie maja pojawia się zmiana sentymentu, a odbicie nastąpiło w okolicy 126,35.

USDJPY H3

Bieżący scenariusz bazuje na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo po kursie 130,30. Poziom ten został już zaksięgowany podczas czwartkowej sesji azjatyckiej. Pojawia się jednak optymalna okazja do ukształtowania formacji podwójnego szczytu i zarazem retestu analizowanej strefy podażowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.