Forex Trading Library

Czy polska waluta będzie zyskiwać na wartości?

0 252

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,5300. Po tym fakcie notowania dokonały wyraźnego zwrotu na południe. Tendencja rynkowa w drugiej połowie maja to zdecydowana przewaga sprzedających.

USDPLN H4

Od początku bieżącego tygodnia amerykański dolar zyskuje na wartości. Zależność tą obserwujemy również na wykresie USDPLN-a. W związku z tym wyznaczamy pierwszy target dla kupujących, który może stanowić zaporę podażową. Opiera się on współczynniku Fibonacciego 38,2% po kursie 4,3450.

Leave A Reply

Your email address will not be published.