Forex Trading Library

Rozgrywamy opór na wykresie EURUSD

0 326

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 430 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1185. Po tym fakcie nastąpiła kontra ze strony sprzedających, a kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara.

EURUSD H4

Czwartkowy poranek przynosi wyraźny wzrost dynamiki na wykresie głównej pary walutowej. Tym samym notowania przybliżają się do technicznej strefy podażowej, jaka została wyznaczona na wczorajszej sesji. Analizowany obszar odnosi się do mierzenia Fibonacciego 38,2% po cenie 1,0920. Dodatkowym potwierdzeniem są wcześniejsze reakcje w tej strefie horyzontalnej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.