Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na wykresie USDJPY

0 189

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale miesięcznym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu  na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego 125,90. Przez długi czas był to poziom zupełnie nieosiągalny dla notowań. Głębokie spadki z 2015 i 2016 roku skierowały kurs poniżej psychologicznej bariery cenowej 100,00.

USDJPY M1

Nowy tydzień rozpoczyna się od kolejnej fali popytowej na Ujku. Tym samym kurs zbliża się do wypełnienia szerokiego scenariusza technicznego, który związany jest z przytoczonym wierzchołkiem. W ujęciu bardziej lokalnym otrzymujemy tam potwierdzenie w postaci zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 127,2% po okrągłym kursie 126,00.

Leave A Reply

Your email address will not be published.