Forex Trading Library

Kanał cenowy na USDJPY

0 400

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 380 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 125,10. Po tym fakcie pojawił się dynamiczny ruch w kierunku południowym. Widoczne dołki ukształtowane zostały na zamknięciu marca.

USDJPY H1

Obecnie kurs Ujka porusza się w lokalnym kanale cenowym. Poprowadzone zostały horyzontalne ograniczenia, które mogą wskazać kierunek po wybiciu. Docelowa strefa podażowa opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo po cenie 124,30. Potwierdzeniem strefy jest również reakcja na poziom z końcówki marca.

Leave A Reply

Your email address will not be published.