Forex Trading Library
EUR
$1.07
(-0.23%)
GBP
$1.26
(-0.47%)
AUD
$0.72
(-0.99%)
JPY
$0.01
(-0.16%)
TRY
$0.06
(-0.1%)
INR
$0.01
(-0.01%)
SGD
$0.73
(-0.44%)
MYR
$0.23
(-0.43%)
JOD
$1.43
(-0.23%)
KWD
$3.31
(-0.23%)
SAR
$0.27
(-0.23%)
AED
$0.28
(-0.23%)
QAR
$0.28
(-0.23%)
OMR
$2.64
(-0.23%)
EGP
$0.06
(-0.23%)

Kanał cenowy na USDJPY

0 114

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 380 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 125,10. Po tym fakcie pojawił się dynamiczny ruch w kierunku południowym. Widoczne dołki ukształtowane zostały na zamknięciu marca.

USDJPY H1

Obecnie kurs Ujka porusza się w lokalnym kanale cenowym. Poprowadzone zostały horyzontalne ograniczenia, które mogą wskazać kierunek po wybiciu. Docelowa strefa podażowa opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo po cenie 124,30. Potwierdzeniem strefy jest również reakcja na poziom z końcówki marca.

Leave A Reply

Your email address will not be published.