Forex Trading Library

Jak długi będzie ten swing na USDPLN?

0 361

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 4,6200. Był to okres początku marca i wyceny najwyższe od ponad dwóch dekad. W następstwie pojawiła się dość dynamiczna realizacja zysków z pozycji długich.

USDPLN H4

Obecnie rynek porusza się już w zupełnie innym charakterze i osiąga pułap współczynnika fibo 38,2%. Jest to strefa oporu, która wykazała już wcześniej swoja reaktywność. Odnosimy się tutaj do kursu 4,3300. Optymalnym interwałem decyzyjnym powinien być bieżący interwał 4-godzinowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.