Forex Trading Library

Kluczowe momenty na USDJPY

0 280

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY  na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 125,90. Była to jednocześnie najwyższa wycena od początku XXI wieku. Późniejsza skala spadków przyczyniła się do przebicia psychologicznej bariery 100,00.

USDJPY W1

Obecnie mamy trzeci tydzień bardzo silnych wzrostów na rynku USDJPY. Tym samym kurs zbliża się do ostatniego mierzenia wewnętrznego, które oparte jest na współczynniku 88,6% fibo. Przedstawiona strefa podażowa odnosi się do wyceny 122,90. Jeżeli skala zmienności utrzyma się na bieżącym poziomie, wyznaczony scenariusz może zostać zrealizowany jeszcze w tym tygodniu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.