Trwa korekta na USDJPY

0 25

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy 112,50. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować do amerykańskiego dolara, a tendencja ta utrzymuje się do dziś.

USDJPY H4

Bieżący ruch spadkowy interpretujemy oczywiście jako korektę. Nadal obowiązuje zakres FE100, który wskazuje potencjalny punkt zwrotny. Wykorzystujemy tutaj największą korektę spadkową w obecnym trendzie, która kształtowana była w połowie grudnia. W ten sposób otrzymujemy poziom popytowy po cenie 115,20.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.