Złoto na poziomie FE100

0 61

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1 680 dolarów za uncję. W przedstawionym zakresie złota porusza się w trendzie wzrostowym, jednak skala zasięgów korekt jest bardzo duża.

GOLD D1

W dniu wczorajszym notowania zaksięgowały techniczny poziom popytowy, który opiera się na mierzeniu FE100. Mamy tutaj bowiem scenariusz z korektą pędzącą AB=CD, gdzie wsparcie i punkt D to poziom cenowy 1 765 dolarów za uncję.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.