Złoto realizuje scenariusz korekcyjny

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 dolarów.

Lewa strona wykresu zaczyna się w ramach trendu spadkowego, który zniósł kurs złota poniżej bariery 1 700 dolarów za uncję. Odreagowanie jednak okazało się na tyle dynamiczne co wcześniejsze spadki.

GOLD D1

Obecnie rynek realizuje układ korekcyjny na mierzeniu FE100. W ten sposób zakładamy wypełnienie scenariusza na korekcie pędzącej zgodnego z założeniem AB=CD. Widoczna strefa popytowa znajduje się na poziomie cenowym 1 765 dolarów za uncję.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.