Czy warto teraz rozgrywać Złoto?

0 68

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1 920 dolarów za uncję złota. Po tym fakcie to strona podażowa przejęła dominację na wykresie. Obserwowaliśmy dynamiczną wyprzedaż na rynku złota, która zakończyła się z początkiem sierpnia.

GOLD D1

Ostatnie wzrosty docierają do technicznej strefy cenowej 1 865 dolarów za uncję złota. Poziom ten związany jest z punktem D na formacji harmonicznej Gartleya. Odnosimy się więc do głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo. Wczorajsza świeca sesyjna dała duże podstawy, aby próbować rozgrywać krótkie pozycje na GOLD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.